#### - ####

Dva body definují přímku
jeden z nich je život
a ten druhý smrt

jednou znamená nikdy
dvakrát znamená navždy

mahdi